Có sàn thương mại điện tử nào về đặc sản chưa?

Câu hỏi

Mình có ý tưởng muốn kết nối đặc sản của từng vùng miền đến tay người tiêu dùng thông qua sàn thương mại điện tử về đặc sản. Không biết đã có sàn nào uy không nhỉ?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 114 lượt xem 0

Trả lời