Có thể tạo ra mạch dồn kênh từ mạch giải mã và cổng ba trạng thái không?

Câu hỏi

Kỹ thuật số: Có thể tạo ra mạch dồn kênh từ mạch giải mã và cổng ba trạng thái hay không?

0
ngo kha phieu 5 tháng 2021-08-21T18:24:18+07:00 0 Câu trả lời 17 lượt xem 0

Trả lời