Con gái nên học nhạc cụ gì?

Câu hỏi

Sắp tới mình định chọn một loại nhạc cụ để học để phát triển bản thân. Không biết là con gái thì nên học nhạc cụ gì thì phù hợp nhỉ?

0
Nam Châm 4 năm 2018-07-27T21:22:38+07:00 0 Câu trả lời 1107 lượt xem 0

Trả lời