Con gái Thảo Nguyên 1997 tìm ba Lê Quang Thăng, tỉnh Bình Thuận

Câu hỏi

Con gái Thảo Nguyên sinh năm 1997 tại tỉnh Bình Thuận tìm ba tên Lê Quang Thăng bỏ đi khi con chưa chào đời. Mong mọi người có chút thông tin gì về ba Thăng xin liên lạc với mình. Xin cảm ơn.

Con gái Thảo Nguyên tìm ba Lê Quang Thăng tỉnh Bình Thuận

0
nguyennguyen8697 5 tháng 0 Câu trả lời 382 lượt xem 0

Trả lời