Con trai của vua Hùng được gọi là gì?

Câu hỏi

Cho em hỏi con trai vua Hùng được gọi tên là gì? Có phải mỗi đời vua Hùng thì con trai đều có tên riêng khác nhau hay không?

0
Nam Châm 3 năm 2018-09-11T13:52:48+07:00 0 Câu trả lời 1125 lượt xem 0

Trả lời