Công nghệ: Phân tích và đánh giá kế hoạch bài dạy Sử dụng tủ lạnh?

Câu hỏi

Phân tích các hình thức, phương pháp và công cụ kiểm tra, đánh giá được sử dụng trong kế hoạch bài giảng dạy Sử dụng tủ lạnh.

0
ha nguyen 8 tháng 2021-06-03T16:13:50+07:00 0 Câu trả lời 61 lượt xem 0

Trả lời