Công nợ là gì?

Câu hỏi

Cho em hỏi là công nợ trong doanh nghiệp gồm những gì? Một doanh nghiệp thì công nợ thấp hay cao mới tốt? Có cách nào để quản lý công nợ hiệu quả không?

0
Cô Bé Mộng Mơ 1 năm 0 Câu trả lời 153 lượt xem 0

Trả lời