Công trình kiến trúc truyền thống của những quốc gia Phương Đông rất khoa học?

Câu hỏi

Môn lịch sử

Hãy chứng minh rằng các công trình kiến trúc truyền thống của những quốc gia Phương Đông mà em đã học không phải chỉ chuyển tải nhiều tư tưởng triết lý mà còn rất khoa học và hợp lý về không gian kiến trúc và kỹ thuật xây dựng?

Công trình kiến trúc Phương Đông

0
Ph vu thien mu 2 tuần 2021-07-22T01:37:24+07:00 0 Câu trả lời 6 lượt xem 0

Trả lời