Công ty chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động có vi phạm không?

Câu hỏi

Tôi vào làm việc tại công ty được 10 năm rồi. Tôi kí với công ty hợp đồng không xác định thời hạn. Trong quá trình làm việc tôi hoàn thành mọi chỉ tiêu công việc, không phạm bất kì sai lầm nào, không có hành vi sai trái kỉ luật nào. Tuy nhiên, tháng 6 vừa rồi công ty thuyên chuyển tôi sang làm bộ phận khác chuyên môn của tôi hoàn toàn, tôi không rõ lý do vì sao, công ty cũng không có văn bản giải trình với tôi, không có thông báo trước với tôi.

Vấn đề này khiến tôi rất bức xúc và không biết mình nên làm như thế nào? Không biết quyết định thuyên chuyển của công ty có đúng không? Công ty có quyền sa thải chấm dứt hợp đồng lao động với tôi không?

0
Nam Châm 5 năm 2018-08-28T22:57:53+07:00 0 Câu trả lời 302 lượt xem 0

Để lại câu trả lời