Công ty đại chúng là như thế nào?

Câu hỏi

Trong một điều kiện để công ty đưa cổ phiếu lên sàn chứng khoán Việt Nam thì công ty đó phải là công ty đại chúng. Vậy điều kiện gì để trở thành công ty đại chúng? Ai biết trả lời giúp. Xin cảm ơn.

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 148 lượt xem 0

Trả lời