Công việc chính của QA và QC là gì?

Câu hỏi

Trên các trang web tuyển dụng, nhiều công ty hay đăng tuyển vị trí QA và QC. Vậy QA và QC công việc chính là gì?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 186 lượt xem 0

Trả lời