Contractions trong tiếng Anh nghĩa là gì?

Câu hỏi

Có một câu trong bài tập có từ “Contractions” nhưng khi tra từ điển Anh-Việt nó ra từ “các cơn co thắt” em thấy không đúng ngữ cảnh lắm. Vậy cho em hỏi nghĩa chính xác của Contractions trong tiếng Anh là gì?

Contractions nghĩa là gì?

trong tiến trình 0
Thúy Vy 1 năm 2022-09-04T01:50:24+07:00 0 Trả lời 53 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Contractions là cụm từ gồm 2 chữ được viết tắt, ngăn cách bằng dấu móc lửng – Apostrophe (‘) và có một vài kí tự sẽ được lược bỏ.

  Ví dụ:
  I’m: I am
  Can’t: can not
  We’ve: we have
  Should’ve: should have
  Could’ve: could have
  She’ll: she will
  He’s: he is
  They’d: they would
  Won’t: will not
  Weren’t: were not
  Haven’t: have not

  Contractions trong văn nói sẽ giúp bạn có thể nói như người bản xứ. Tuy nhiên, trong văn viết, tùy vào mục đích của bài viết mà lựa chọn dùng Contractions hay không.

  Ví dụ trong IELTS Writing hoặc các văn bản trang trọng thì không nên sự dụng Contractions.

  (Nguồn: ACET – Australian Centre for Education and Training)

  Chọn là câu trả lời hay nhất

Để lại câu trả lời