Customer insight là gì?

Câu hỏi

Trong marketing có thuật ngữ customer insight. Vậy customer insight là gì? Customer insight được áp dụng và phân tích như thế nào để thấu hiểu được những gì khách hàng đang suy nghĩ?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 232 lượt xem 0

Trả lời