Customer insight là gì?

Câu hỏi

Trong marketing có sử dụng thuật ngữ customer insight. Vậy customer insight là gì? Customer insight được áp dụng và phân tích như thế nào để thấu hiểu được những gì khách hàng đang suy nghĩ?

Customer insight là gì?

Đang trả lời 0
Nam Châm 5 năm 2018-09-14T11:42:38+07:00 1 Trả lời 402 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1
  2021-04-08T14:06:05+07:00

  Customer insight là việc diễn giải về hành vi và xu hướng của khách hàng dựa trên các data mà chúng ta có về họ để thông qua đó có thể thực hiện các hành động nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ và tăng doanh thu bán hàng để cả hai bên (thương hiệu và khách hàng) đều có lợi.

  Tổng kết lại, một insight “tốt” cần phải không hiển nhiên, dựa trên nhiều nguồn data khác nhau, có khả năng ứng dụng được và ứng dụng này có khả năng thay đổi hành vi khách hàng và mang lại lợi ích chung cho cả người bán và người mua. Để tạo ra insight, bạn cần phải bắt đầu từ việc thu thập các data từ nhiều nguồn khác nhau và sau đó diễn giải các data để tạo ra các nhận định về khách hàng. Các nhận định về khách hàng này chỉ có thể được gọi là insight nếu chúng thỏa hết các đặc tính được nêu trên và chỉ khi đó bạn mới nên ứng dụng chúng vào việc kinh doanh để cải thiện hiệu quả. Và sau khi ứng dụng thì việc đánh giá hiệu quả và thu thập dữ liệu để từ đó tiếp tục rút ra được các insight mới hơn, rõ ràng hơn.

  * Đọc thêm bài viết: Customer Insight – Sự thật ngầm hiểu và những ‘nhầm hiểu’

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời