Đặc điểm tâm lý của trẻ khiếm thính và khó khăn trong công tác dạy học?

Câu hỏi

1. Hãy cho biết đặc điểm tâm lý của trẻ khiếm thính.

2. Trong công tác dạy học hiện nay, anh/chị gặp những khó khăn gì? Hãy đề xuất các biện pháp để khắc phục những khó khăn đó.

Hướng dẫn:
– Đặc điểm tâm lý trẻ khiếm thính:
+ Về nhận thức
+ Về nhu cầu
+ Về tình cảm

Chú ý: viết tất cả đặc điểm tâm lý mà mình biết.

– Khó khăn trong công tác:
Viết ra những khó khăn mà bản thân mình gặp phải khi dạy học sinh của mình (dựa vào đặc điểm tâm lý đã nêu ở trên để viết, với các đặc điểm tâm lý của học sinh như vậy thì mình gặp khó khăn gì). Chọn những đặc điểm tâm lý gây khó khăn cho việc dạy học của mình để viết ra, nhưng đặc điểm tâm lý tạo thuận lợi cho mình thì không chọn để viết ở phần này.

– Các biện pháp khắc phục khó khăn:
Dựa vào năng lực, kinh nghiệm nghề nghiệp của bản thân mình.
+ Đặc điểm tâm lý của học sinh.
+ Đặc điểm của trường mình đang dạy để viết.

ĐHLTCK9

Trẻ khiếm thính

0
Nguyen Le Hoang Van 3 năm 2021-06-24T17:54:56+07:00 0 Câu trả lời 188 lượt xem 0

Để lại câu trả lời