Đặc sản nghĩa là gì?

Câu hỏi

Từ đặc sản có rất nhiều cách hiểu, mỗi người một kiểu. Có người thì nói đặc sản chỉ ở vùng đó mới có. Chẳng hạn như Bến Tre có đặc sản là dừa, mà vùng khác cũng có dừa sao không gọi là đặc sản của vùng đó. Vậy có thể hiểu đặc sản thế nào cho đúng?

0
Nam Châm 1 năm 0 Câu trả lời 144 lượt xem 0

Trả lời