Đàn Ukulele là đàn gì?

Câu hỏi

Mọi người có thể cho mình biết đàn ukulele là đàn gì không? Đàn ukulele là của quốc gia nào?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 218 lượt xem 0

Trả lời