Đàn Ukulele là đàn gì?

Câu hỏi

Mọi người có thể cho mình biết đàn ukulele là đàn gì không? Đàn ukulele là của quốc gia nào?

0
Nam Châm 4 năm 2018-07-27T21:21:10+07:00 0 Câu trả lời 336 lượt xem 0

Trả lời