Đang chạy update Windows 10 thoát ra có được không?

Câu hỏi

Mình đang chạy update Windows 10 nhưng thấy lâu, mình muốn thoát ra có được không ạ? Làm sao để thoát được ạ?

Update windows 10

trong tiến trình 0
Linhinh 2 năm 2022-06-03T18:56:04+07:00 0 Trả lời 23 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Windows đang update tốt nhất để cho nó chạy hoàn tất 100% bạn nhé, quá trình cập nhật thường diễn ra trong vài giờ đồng hồ tuy cấu hình nặng nhẹ của máy. Nếu tắt máy đột ngột dễ dẫn đến lỗi Windows, lúc này chỉ còn cách cài lại win mới. Nếu tắt, khi mở máy lên sẽ phải update lại từ đầu.

Để lại câu trả lời