Đăng story Facebook chỉ cho bạn bè xem nhưng sao có người lạ xem?

Câu hỏi

Mình thắc mắc là Facebook mình đăng story nhưng mình để chế độ bạn bè, nhưng lúc mình kiểm tra lại story thì lại thấy có 1 vài người lạ xem là sao vậy ạ?

Đăng story Facebook

trong tiến trình 0
Ngocin 2 năm 2021-10-20T02:09:23+07:00 0 Trả lời 60 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Nếu cài đặt chỉ bạn bè có thể xem story bạn đăng nhưng trong danh sách xem lại có “người lạ”, vậy 3 trường  hợp có thể xảy ra là người đó xem xong hủy kết bạn với bạn hoặc tài khoản đó bị Facebook chặn hoặc người đó tạm khóa tài khoản nên nó hiện ra người lạ trong danh sách.

Để lại câu trả lời