Đạo Hồi Việt Nam khác gì nổi bật so với đạo Hồi Ả Rập?

Câu hỏi

Cho mình hỏi đạo Hồi Việt Nam khác gì nổi bật so với đạo Hồi Ả Rập (đạo ISLAM)? Có thể nêu ví dụ chi tiết thì tốt quá ạ. ^^

0
Ngoc Yu 2 tuần 0 Câu trả lời 41 lượt xem 0

Trả lời