Đạt giải 3 đơn nam bóng bàn có được tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh?

Câu hỏi

Đạt giải ba đơn nam bóng bàn cấp trường có được tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh không?

trong tiến trình 0
Hahangu 3 tháng 2023-11-30T14:54:11+07:00 0 Trả lời 6 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Chỉ tiêu số lượng Vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng tùy vào các năm và do trường quyết định ai được tham gia Hội thao nên bạn cần liên hệ với người thầy phụ trách thể dục thể thao hoặc giáo viên chủ nhiệm để biết chính xác nhé.

Để lại câu trả lời