Đâu là quê hương của đàn Guitar?

Câu hỏi

Cho mình hỏi nguồn gốc ra đời của đàn guitar là ở đâu?

0
Nam Châm 6 năm 2018-07-27T21:18:34+07:00 0 Câu trả lời 829 lượt xem 0

Để lại câu trả lời