Dây đốt nóng trong đồ dùng điện nhiệt làm bằng vật liệu gì?

Câu hỏi

Câu hỏi về Công Nghệ: Dây đốt nóng trong đồ dùng điện nhiệt làm bằng vật liệu gì?

Đang trả lời 0
Khanh Ngoc 8 tháng 2021-05-27T16:11:59+07:00 1 Trả lời 276 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Những dụng cụ đốt nóng bằng điện là dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Để nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn càng lớn thì dây phải có điện trở càng lớn. Vì vậy, bộ phận chính của những dụng cụ đốt nóng bằng điện đều làm bằng dây dẫn có điện trở suất lớn.

    Dây đốt nóng làm bằng vật liệu dẫn điện có điện trở suất lớn:

    – Dây Niken – Crom ρ = 1,1.10-6 Ώm.

    – Dây đốt nóng chịu được nhiệt độ cao, dây Niken – Crom 1000 °C đến 1100 °C.

Trả lời