Để tuyển 500 nhân sự trong vòng 1 năm thì nhân viên tuyển dụng cần điều gì?

Câu hỏi

Bài tập về Quản lý nhân sự: Để tuyển 500 công nhân viên trong vòng 12 tháng thì nhân viên tuyển dụng cần điều gì? Tỷ lệ ứng viên đạt là 20%? Tỷ lệ CV đạt là 50%?

trong tiến trình 0
dang1502 3 năm 2021-08-08T22:36:25+07:00 0 Trả lời 38 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trước tiên bạn phải làm file kế hoạch tuyển dụng tổng thể. Trong đó sẽ chia nhỏ ra mục tiêu và nhiệm vụ từng tháng, từng tuần, từng ngày sẽ làm gì. Ngân sách cho chiến dịch tuyển dụng trong 1 nam là bao nhiêu, các kênh tuyển dụng nào để đăng tải, ai sẽ phụ trách?

Để lại câu trả lời