Điểm số trung bình dưới 5.0 có thi lại hay không?

Câu hỏi

Tổng trung bình các môn cả năm trên 5.0 nhưng trong đó em có 3 môn dưới 5.0, cụ thể là:

Vật Lý: 4,3 | Hóa: 4,5 | Toán: 4,9

Em muốn hỏi là với điểm như thế thì em sẽ phải thi lại hay không ạ?

trong tiến trình 0
quynquyn1911 2 năm 2022-05-21T03:52:38+07:00 0 Trả lời 289 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. Hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh THCS theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT

  Tiêu chuẩn đánh giá xếp loại học lực học sinh THCS

  Căn cứ vào điểm trung bình các môn học kỳ và cả năm, xếp loại học tập được chia thành 5 loại là: Giỏi, khá, trung bình, yếu, kém. Cụ thể như sau:

  1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

  b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

  c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

  2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

  b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

  c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

  3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

  b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

  c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

  4. Loại yếu: Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

  5. Loại kém: Các trường hợp còn lại.

  Cách tính điểm các môn học

  Học sinh có đủ các điều kiện dưới đây thì được lên lớp:

  a) Hạnh kiểm và học lực từ trung bình trở lên;

  b) Nghỉ không quá 45 buổi học trong một năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

  Học sinh thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì không được lên lớp:

  a) Nghỉ quá 45 buổi học trong năm học (nghỉ có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại);

  b) Học lực cả năm loại Kém hoặc học lực và hạnh kiểm cả năm loại yếu;

  c) Sau khi đã được kiểm tra lại một số môn học, môn đánh giá bằng điểm có điểm trung bình dưới 5,0 hay môn đánh giá bằng nhận xét bị xếp loại CĐ, để xếp loại lại học lực cả năm nhưng vẫn không đạt loại trung bình.

  d) Hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ rèn luyện trong kỳ nghỉ hè nên vẫn bị xếp loại yếu về hạnh kiểm.

  Thi lại các môn học:

  Học sinh xếp loại yếu về học lực được phép lựa chọn để thi lại các môn có điểm trung bình cả năm dưới 5,0 sao cho sau khi thi lại có đủ điều kiện lên lớp.

  Điểm thi lại môn nào được dùng để thay cho điểm trung bình môn cả năm của môn đó khi tính lại điểm trung bình các môn học cả năm học. Sau khi đã tính lại, những học sinh có điểm trung bình các môn cả năm đạt 5,0 trở lên sẽ được lên lớp.

  Học sinh phải đăng ký môn thi cho nhà trường chậm nhất 7 ngày trước khi tổ chức kỳ thi lại.

  => Dựa vào các quy định trên. Các môn nào dưới điểm trung bình 5.0, bạn phải đăng ký thi lại môn đó với nhà trường nhé.

Để lại câu trả lời