Điều kiện công dân Hoa Kỳ xin con nuôi ở Việt Nam?

Câu hỏi

Tôi có anh họ đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Do vợ chồng anh không thể có con nên muốn nhận con gái tôi làm con nuôi thì có được không?

0
Nam Châm 3 năm 0 Câu trả lời 259 lượt xem 0

Trả lời