Độ dài giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) là?

Câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AD song song BC, AD = a, BC =b. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác SAD, SBC. Độ dài giao tuyến của hai mặt phẳng (ADJ) và (BCI) giới hạn bởi hai mặt phẳng (SAB) và (SCD) là?

0
VIP PRO 2 năm 2021-01-15T19:00:12+07:00 0 Câu trả lời 373 lượt xem 0

Trả lời