Đố vui: Tìm 3 con số bí ẩn để mở ổ khóa vali?

Câu hỏi

Câu đố vui tuần này không kém phần “trí tuệ” đâu nhé. Câu đố liên quan đến logic và lý luận này sẽ thử thách tài thám tử, “bẻ khóa” của bạn.
Hãy tìm 3 con số theo gợi ý bên dưới để mở ổ khóa cho chiếc vali để trong nhà.

Gợi ý như sau:
+ 682: Một số đúng và đặt đúng vị trí.
+ 614: Một số đúng nhưng đặt sai vị trí.
+ 206: Hai số đúng nhưng đặt sai vị trí.
+ 738: Không số nào đúng.
+ 780: Một số đúng nhưng đặt sai vị trí.

Tìm 3 con số để mở khóa

Thành công! 0
OKY Agency 6 tháng 4 Câu trả lời 1425 lượt xem 2

Câu trả lời ( 4 )

 1. 0 – 4 -2

  Giải thích?

  7 3 8 không đúng nên nhìn hàng cuối cùng, chỉ còn số 0 đúng nhưng sai vị trí.

  Hàng 1: 6 và 2 có thể đúng

  + 6 đúng – đúng vị trí thì thấy hàng 2 sai quy luật
  + 2 đúng – đúng vị trí (chọn): x-x-2

  Từ hàng 3 – 5: => Số hiện tại 0-x-2

  Hàng 2: 1 và 4 có thể đúng, nhưng đề bài ghi số đúng nằm sai vị trí => số ở giữa là 4

 2. Câu trả lời của mình là 0-4-2

  Giải theo phương pháp suy luận ngược:

  (1) 738 không có -> 780 chỉ có số 0 là đúng (0 có thể ở vị trí số 1 và 2).
  (2) 682 và số 614 -> 2 cặp số đối lặp nên những số nào giống nhau sẽ bị loại -> loại số 6.
  (3) 206 -> số 6 đã bị loại, 2 và 0 đúng nhưng sai vị trí.
  (4) Dựa vào (1) và (3) -> có thể xác định số 0 vị trí số 1.
  (5) Dựa vào (2) -> số 4 vị trí số 2, số 2 vị trí số 3.

  Trả lời hay nhất
  Hủy chọn câu trả lời hay nhất
 3. Chúng ta có các số theo dữ kiện là: 6,8,2,1,4,0,7,3

  * 738: Không số nào đúng, loại bỏ các số 7,3,8, chúng ta còn các số: 6,2,1,4,0

  * 780: Một số đúng nhưng đặt sai vị trí -> Chỉ có thể số 0 là đúng, nhưng đặt sai vị trí (vì đã loại bỏ các số 7, 8) -> số 0 ở vị trí đầu hoặc giữa của mã MK, ta có mã MK 0 – – hoặc – 0 – ()

  * 206: Hai số đúng nhưng đặt sai vị trí, tất nhiên trong đó phải có số 0 nhưng sai vị trí. Kết hợp với () như trên -> số 0 ở vị trí đầu trong mã MK, ta có mã MK 0 – –

  -> Ta còn các số: 6,2,1,4

  * Tiếp tục 206: Ngoài số 0 đúng nhưng sai vị trí thì còn 1 số khác đúng nhưng sai vị trí -> số 6 hoặc số 2.

  – Nếu số 6 đúng nhưng sai vị trí -> loại bỏ số 2 -> ta còn các số: 6,1,4 và mã MK chỉ có thể là 0 6 –

  Như vậy số – ngoài cùng là 1 hoặc 4. Nhưng là 1 hay 4 thì sẽ có hai số đúng (cùng với số 6) sẽ đều mâu thuẫn với 614: Chỉ có một số đúng nhưng sai vị trí.

  Do đó, phải loại bỏ số 6, chỉ còn số 2.

  * 682: Một số đúng và đặt đúng vị trí, vì đã loại bỏ số 8 và số 6 như trên -> số 2 là đúng và đúng vị trí, ta có các số còn lại là 1,4 và mã MK là 0 – 2

  * Như vậy số – đứng giữa là 1 hoặc 4.

  Nếu là số 1 đúng và đứng giữa thì mâu thuẫn với 614: Chỉ có một số đúng nhưng đặt sai vị trí -> vì vậy, số 4 là đúng và đứng giữa trong mã MK, cũng phù hợp với 614: Chỉ có một số đúng nhưng sai vị trí.

  Tóm lại mã MK là 042.

  ——————————

  Chúng ta có số 0 – – hoặc – 0 –

  * Số 682: Một số đúng và đặt sai vị trí + Số 614: Một số đúng nhưng đặt sai vị trí, do vậy số không thể là số 6, loại bỏ số 6 và đã loại bỏ số 8 -> chỉ còn số 2. Chúng tá còn các số:

  2 1 4 0

  * Số 682: Một số đúng và đặt đúng vị trí -> phải là số 2 đứng ngoài cùng. Chúng ta có – – 2

  * Số 206: -> vậy số 0 phải là số đầu tiên 0 – -, vì nếu đứng ngoài cùng thì mâu thuẫn với số 0 trong 780 (Một số đúng nhưng đặt sai vị trí ).

  * Như vậy chúng ta sẽ có số: 0 – 2

  * Số 614: Một số đúng nhưng sai vị trí -> Chỉ có thể là số 4 đứng giữa, vì nếu số 1 đứng đầu hay ngoài cùng thì cũng trùng với số 0 hoặc số 2 trong kết quả 0 – 2.

  Vậy Mã mật khẩu mở khóa là 042

Trả lời