Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP khi nào?

Câu hỏi

Các bạn làm quản lý trong các doanh nghiệp cho mình hỏi Doanh nghiệp nên sử dụng Phần mềm ERP khi nào? Có nên tích hợp các phần mềm riêng lẻ với nhau?

0
tienthinh83 2 năm 2022-08-23T18:56:53+07:00 0 Câu trả lời 29 lượt xem 0

Để lại câu trả lời