Doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ERP khi nào?

Câu hỏi

Các bạn làm quản lý trong các doanh nghiệp cho mình hỏi Doanh nghiệp nên sử dụng Phần mềm ERP khi nào? Có nên tích hợp các phần mềm riêng lẻ với nhau?

0
tienthinh83 7 tháng 2022-08-23T18:56:53+07:00 0 Câu trả lời 25 lượt xem 0

Trả lời