Doanh nghiệp nước ngoài có được phép trả lương bằng ngoại tệ?

Câu hỏi

Xin cho hỏi, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ký hợp đồng lao động với nhân viên Việt Nam bằng ngoại tệ (USD) thì có vi phạm Bộ luật Lao động của Việt Nam không? Nếu không được phép thì căn cứ theo quy định nào?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 233 lượt xem 0

Trả lời