Doanh số có ý nghĩa gì trong kinh doanh?

Câu hỏi

Mình thường nghe các công ty kinh doanh thường báo cáo doanh số tháng này tăng 90%, hay doanh số quý này giảm 30%. Vậy doanh số có nghĩa gì?

Đang trả lời 0
Cô Bé Mộng Mơ 4 năm 2018-07-23T14:24:27+07:00 1 Trả lời 391 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  0
  2018-07-23T19:50:10+07:00

  Doanh số bán hàng là gì?
  Doanh số bán hàng là tổng số tiền do hoạt động bán hàng trong một khoảng thời gian nhất định. Bao gồm số tiền đã thu tiền và chưa thu tiền.

  Doanh số có thể bao gồm cả doanh thu và tiền bán hàng nhưng không thuộc doanh thu. Ví dụ: Bán hộ, bán hàng nhận ký gửi.

  Nói một cách đơn giản thì doanh số chính là tích của tổng số lượng sản phẩm bán và giá bán.

  Công thức: Doanh số = Đơn giá bán x Sản lượng

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời