Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa?

Câu hỏi

Dòng nào dưới đây có chứa từ đồng nghĩa?

a. Ba em và tía bạn Hùng là đôi bạn đồng ngũ.

b. Nhánh cây dài buộc ở đầu ghe, trên cây treo gì thì ghe bán thức ấy.

c. Chúng em thảo luận nhóm để bàn về kế hoạch bảo vệ môi trường.

Giải bài tập giúp mình với!

trong tiến trình 0
gautruc123456789 1 năm 2022-11-07T17:45:48+07:00 0 Trả lời 16 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

 1. a. ba = tía

  Ở miền Tây Nam Bộ, người ta thường gọi cha là “tίa”. Từ này, cῦng như “cha”, “ba” hay “bố” đều là những từ Việt gốc Hán. Cụ thể thὶ “tίa” bắt nguồn từ gốc Triều Châu, viết là 爹. Nghῖa là cha, phụ thân. Lại nόi, từ “ba” cό thể khá dễ dàng để truy ra gốc Hán cὐa nό thông qua từ 爸 (phát âm là /Bà/). Cὸn “bố”, từ này vốn là âm xưa của 父 mà âm Hán Việt hiện đại là “phụ”.

  b. buộc = treo

  Chỉ một hành động gắn chặt vật này với một vật khác trên cao so với mặt đất.

  c. thảo luận = bàn

  Từ “bàn” ở đây là bàn bạc (động từ), không phải nghĩa là cái bàn (danh từ). Từ bàn trong trường hợp này là từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

Để lại câu trả lời