Động vật nào sống thọ nhất trên hành tinh?

Câu hỏi

Con người cũng là một động vật nhưng chỉ sống đến 150 tuổi là chết. Nghe nói có động vật sống hơn 200 năm tuổi. Động vật nào sống thọ nhất hành tinh xanh?

0
Nam Châm 5 năm 2018-07-15T13:56:43+07:00 0 Câu trả lời 299 lượt xem 0

Trả lời