Dùng cách lập luận ‘Tổng phân hợp’ để viết tiếp đoạn văn thơ ‘Đoàn thuyền đánh cá’?

Câu hỏi

Chỉ với 4 câu cuối bài Đoàn thuyền đánh cá, Huy Cận đã khắc hoạ bức tranh thật rực rỡ và tráng lệ cảnh đoàn thuyền đánh cá trở về trong buổi bình minh. Coi câu trên là câu chủ đề, em hãy viết những câu tiếp theo để hoàn chỉnh đoạn văn khoảng 10 câu theo cách lập luận Tổng Phân Hợp (sử dụng 1 câu ghép và 1 lời dẫn trực tiếp).

Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá - Huy Cận

0
Vudinhson2006 2 năm 2020-12-21T12:55:56+07:00 0 Câu trả lời 179 lượt xem 0

Trả lời