Dùng ngôn ngữ lập trình Python để tính khoảng cách giữa 2 xe di chuyển?

Câu hỏi

Một người đi xe đạp với tốc độ 10km/h và một người đi xe máy với tốc độ 30km/h cùng xuất phát từ một vị trí, tại cùng một thời điểm và đi cùng một hướng. Lập trình tính khoảng cách giữa 2 người sau t giờ (t là số nguyên dương, t<=15). Dữ liệu t nhập từ bàn phím. Kết quả đưa ra màn hình. (Viết bằng ngôn ngữ lập trình Python).

0
Namgjg 3 năm 2021-10-18T17:08:02+07:00 0 Câu trả lời 31 lượt xem 0

Để lại câu trả lời