Dưới 600 triệu đồng nên mua xe gì?

Câu hỏi

Tôi mua xe phục vụ gia đình kết hợp chạy thêm dịch vụ, xin hỏi có dưới 600 triệu đồng nên mua xe mới hay cũ, cụ thể là xe gì?

0
Nam Châm 10 tháng 0 Câu trả lời 81 lượt xem 0

Trả lời