Dưới 600 triệu đồng nên mua xe gì?

Câu hỏi

Tôi mua xe phục vụ gia đình kết hợp chạy thêm dịch vụ, xin hỏi có dưới 600 triệu đồng nên mua xe mới hay cũ, cụ thể là xe gì?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 184 lượt xem 0

Trả lời