Em là con gái có học võ thiếu lâm được không?

Câu hỏi

Võ thiếu lâm em thấy toàn mấy sư phụ trong chùa thiếu lâm. Vậy em là con gái thì có học võ thiếu lâm được không ạ?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 181 lượt xem 0

Trả lời