File có đuôi .VCF là gì?

Câu hỏi

Có một bác gửi mình file có đuôi .vcf, mình không biết đó là file gì, sợ virus nên không dám mở. Cho mình hỏi file có đuôi .vcf là file gì? Làm sao để mở được nó.

Đang trả lời 0
Đạt V 3 năm 2018-08-15T11:41:54+07:00 1 Trả lời 2538 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  0
  2018-11-29T14:47:24+07:00

  VCF hoặc vCard, là một trong những loại tệp chuẩn dùng để lưu trữ thông tin liên hệ cho một người hoặc một địa điểm kinh doanh. Bạn có thể nhập những tập tin VCF vào gần như bất kỳ chương trình quản lý danh bạ nào, bất kể nó được cài đặt trên máy tính hay trực tuyến. Nếu bạn cần phải chỉnh sửa tệp VCF, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi sang định dạng Excel để chỉnh sửa dễ dàng.

  VCard cho phép bạn gửi thông tin liên hệ trong một định dạng có thể dễ dàng đọc trong các chương trình email. VCard được lưu dưới dạng tệp .vcf, đây là chuẩn Internet để chia sẻ thông tin liên hệ. Khi bạn gửi vCard, tệp .vcf được gửi với thư dưới dạng phần đính kèm.

  Tập tin .VCF thuộc loại Data Files được sử dụng trong các hệ điều hành như Windows 10, Windows 7, Windows 8 / 8.1, Windows Vista, Windows XP. Tập tin .VCF được liên kết với vCard File được phát triển bởi N/A, có Định dạng Text and Binary và thuộc loại Data Files. Thực thi tập tin .VCF bằng cách nhấp đúp vào tập tin. Nếu bạn đã cài đặt phần mềm để mở tập tin và các liên kết của tập tin được thiết lập đúng, tập tin .VCF sẽ được mở. Nếu Windows tiếp tục hỏi bạn về chương trình nào nên được sử dụng để mở tập tin, vấn đề có khả năng xảy ra nhất là các liên kết tập tin bị lỗi.

  (Theo Microsoft Office và Errokit)

  Bình chọn là câu trả lời hay nhất

Trả lời