Full stack developer nghĩa là gì?

Câu hỏi

Gần đây mình thấy mọi người dùng nhiều từ “full stack”. Vậy full stack developer nghĩa là làm gì? Có phải full stack là làm tất cả mọi thứ, các công đoạn để phải tham gia hay không?

0
Nam Châm 1 tháng 0 Câu trả lời 34 lượt xem 0

Trả lời