Ghi nhầm nơi ở thành quê quán trong Sổ Đoàn viên có sao không?

Câu hỏi

Cho mình hỏi mỗi một người có sổ đoàn viên nếu như mà mình ghi nhầm nơi ở hiện tại thành quê quán thì có phải ghi lại sổ mới không ạ? Cảm ơn vì đã trả lời.

Sổ đoàn viên

Đang trả lời 0
nhinguyen 11 tháng 2022-03-21T20:06:46+07:00 0 Trả lời 71 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Trường hợp này bạn có thể dùng bút xóa giấy để xóa và ghi lại thông tin cho chính xác nhé. Tốt nhất là hỏi Bí thư lớp hoặc Bí thư đoàn trường để được hướng dẫn cụ thể.

Trả lời