Gia đình có ủng hộ khi bạn có hành động bảo vệ môi trường?

Câu hỏi

Bảo vệ môi trường là điều tốt nên làm nhưng không phải lúc nào cũng được ủng hộ và cần phải có thời gian thay đổi thói quen. Vậy cho mình hỏi:

Gia đình các bạn có nền tảng yêu quý môi trường không?
Hay các bạn là người đi tiên phong?
Nếu vậy, gia đình có ủng hộ và làm theo các bạn không?

0
Nam Châm 5 năm 2018-08-20T11:44:59+07:00 0 Câu trả lời 300 lượt xem 0

Để lại câu trả lời