Giá nấm mối hiện tại bao nhiêu 1 kg?

Câu hỏi

Trên mạng giá nấm mối mỗi người bán một giá. Ai bán nấm mối cho mình hỏi giá hiện tại bao nhiêu 1 kg? Tại sao giá lại có sự khác biệt nhiều như vậy?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 238 lượt xem 0

Trả lời