Giải pháp để không rơi vào bẫy nợ của các nước tư bản?

Câu hỏi

Hội nhập kinh tế là vấn đề chiến lược đối với nước ta hiện nay, cái khó là ở chỗ hội nhập nhưng không để bị hoà tan, không rơi vào cái bẫy mắc nợ các nước tư bản để rồi phải phụ thuộc vào họ cả về kinh tế và chính trị. Vậy chúng ta có những giải pháp gì để giải quyết vấn đề trên?

Bẫy nợ tư bản

0
hoahong999 3 năm 2021-12-03T18:08:18+07:00 0 Câu trả lời 60 lượt xem 0

Để lại câu trả lời