Giải toán 6: Tìm số dư A=3^2005 + 4^2005 khi chia cho 11 và 13?

Câu hỏi

Mong mọi người giải hộ mình Bài toán lớp 6 này ạ:

Tìm số dư A:

Toán lớp 6

Đang trả lời 0
quang vinh 2 tháng 1 Trả lời 70 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Có vẻ như bạn đăng câu trả lời thay cho câu hỏi, nên mình sẽ đăng lại câu trả lời nhé.

Trả lời