Giải toán hình 8: Tính diện tích tam giác MNP theo S?

Câu hỏi

Cho tam giác ABC có diện tích là S. Lấy các điểm M, N, P lần lượt trên các cạnh AB, BC, CA sao cho
AM/BM=BN/CN=CP/AP=1/3. Tính diện tích tam giác MNP theo S.

0
truongtanhoang5 3 tuần 0 Câu trả lời 30 lượt xem 0

Trả lời