Giải toán: Tìm tổng số quả cam trong sọt khi đã lấy 1/5 và 4/7?

Câu hỏi

Bác Hồng mang bán 1 sọt cam. Lần thứ nhất bán 1/5 số cam. Lần thứ hai bán 4/7 số cam còn lại thì trong sọt còn lại 12 quả. Hỏi bác Hồng mang đi bao nhiêu quả cam?

0
Thu Pham6001 12 tháng 2020-10-09T13:02:40+07:00 0 Câu trả lời 154 lượt xem 0

Trả lời