Giao diện máy tính thay đổi lạ?

Câu hỏi

Mọi người ơi cho em hỏi với ạ.

Máy tính em có hiện giao diện như thế này mà không phải do cài đặt. Sau một hồi em lọ mọ trong phần cài đặt nhưng không thể đưa về giao diện cũ, giờ phải làm sao ạ?

Cảm ơn mọi người.

Lỗi giao diện máy tính

trong tiến trình 0
bamemay1411 1 năm 2022-12-30T15:35:55+07:00 0 Câu trả lời 28 lượt xem 0

Câu trả lời ( 3 )

  1. Ý bạn là cách sắp xếp giao diện không hiển thị giống như trước đây? Bạn để ý trên cùng bên trái có 3 kiểu sắp xếp giao diện (layout) để bạn chọn, bạn thử chọn cái trên cùng (sắp xếp theo cột) xem sao.

    • Dạ ý của em là em muốn chuyển về giao diện màn hình máy tính bình thường ạ.

      • Bạn đã thử bấm tùy chọn sắp xếp trên cùng bên trái chưa? Và nó có về như bình thường theo ý của bạn? Này không phải lỗi máy tính mà do mình đã chọn một tùy chỉnh nào đó. Bạn thử vào Control Panel chỉnh sửa phần hiển thị xem sao.

Để lại câu trả lời