Giơ tay phát biểu cô không gọi, có phải bị trù dập do không đi học thêm?

Câu hỏi

Hôm nay, cô gọi các bạn lên bảng làm bài để lấy điểm. Bài lúc đầu không có nhiều người dơ tay, mình xung phong lên làm, nhưng cô không gọi mà gọi theo sổ. Rồi đến bài thứ hai, mình không dơ tay, thế là cô gọi và tặng mình nguyên con 6. Vậy mọi người ơi, như vậy có phải bị cô trù dập không vậy? Biết rằng trong lớp có mỗi mình mình không đi học thêm cô!

Mong các bạn giúp!

trong tiến trình 0
Charlottengancute 3 năm 2020-12-31T14:41:32+07:00 2 Câu trả lời 238 lượt xem 0

Câu trả lời ( 2 )

  1. Mình nghĩ là không sao đâu bạn à. Trước hết phải xác định là học cho mình, vì tương lai của mình, hãy học để lấy kiến thức. Nếu không được ưu ái kêu tên phát biểu thì vẫn cứ vui vẻ, học hành chăm chỉ để chứng minh là mình vẫn học tốt dù không đi học thêm bạn nhé. Đừng đặt nặng vấn đề mình bị đối xử thế nào bạn nha.

  2. Mình nghĩ cảm giác do bạn lo lắng thôi!

Để lại câu trả lời