Giới tính LGBT là gì?

Câu hỏi

Trên các diễn đàn hay dùng từ LGBT cho giới tính. Vậy mọi người cho em hỏi giới tính LGBT là gì? LGBT là viết tắt của từ gì?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 197 lượt xem 0

Trả lời