Giúp mình tìm tên loại bút?

Câu hỏi

Giúp mình tìm tên loại bút bi với. Cảm ơn nhiều ạ.

trong tiến trình 0
Hyname 2 năm 2022-01-05T21:40:10+07:00 0 Trả lời 20 lượt xem 0

Trả lời ( 1 )

  1. Bạn cần giúp tìm về tên các loại bút bi hay là tên của 1 loại bút như hình (bạn bổ sung hình ảnh cây bút để nhận dạng nhé)?

Để lại câu trả lời