Hackathon là gì?

Câu hỏi

Vậy trên mạng Facebook có tổ chức các sự kiện mà có chữ hackathon trong đó, dịch thì không ra nghĩa. Vậy hackathon là gì? Hackathon có gì khác biệt so với những cuộc thi khác?

0
Nam Châm 2 năm 0 Câu trả lời 182 lượt xem 0

Trả lời